Tenk på Smarthusløsning i din nye bolig!

JUNG KRMTSD FD-design AlpinweissHusker du da man beundret de første bilene med servostyring. Da sa man at det var luksus, det var for dyrt... Hvis du satser på KNX allerede i dag, er det ikke fordi du gjerne gjør impulsive investeringer, men simpelthen fordi du velger å bruke pengene fornuftig. Det er en uomtvistelig trend at tekniske installasjoner i hjemmet blir knyttet sammen i nettverk. TV-apparater, varmekilder og til og med kjøleskap integreres. Det er penger spart å ha forberedt seg på dette allerede i dag. For det første kan du med KNX-teknikken redusere energikostnadene drastisk. For det andre kan ethvert nytt element installeres langt enklere og rimeligere.har du nå anledning til å organisere alt på en bedre måte: gjennom intelligent teknikk.

 

Livsløpsstandard
Med KNX bygger Du, og er klar for fremtiden. Å bli gammel i et smarthus forenkler hverdagen da man enkelt kan styre alt fra for eksempel sin egen telefon. Den blir da på lik linje med andre ting et kjærkomment hjelpemiddel som kan åpne og lukke dører og vinduer. Heve og senke benker og bord slik at man kommer til alt fra for eksempel en rullestol, i tillegg til å styre lys, varme, persienner og ventilasjon. Man simpelthen har med seg alle husets funksjoner på telefonen i sin egen lomme.

KNX gjør det enkelt

Med bare én ledning som forbinder alle de tekniske komponentene med hverandre, blir alt i huset innlemmet i nettverket. Sammen med strømkabelen for 230 V legges samtidig et nett av styreledninger for KNX. De ekstra installasjonskostnadene er derfor relativt beskjedne. Dermed kan en bryter benyttes til å betjene mer enn bare belysningen. Nå kan du kontrollere hele huset på en enklere måte enn det som har vært mulig til nå: eksempelvis med info-displayet. På displayet står det i klartekst hvilke funksjoner som er tilgjengelige. På denne måten blir de omfattende bruksanvisningene overflødige.

Se videoen og se eksempler på funksjoner i Smarthuset.

Velg komfort

Bryterelementene til KNX-systemet gir deg kontrollen. Du kan enten installere en spesiell bryter for hvert enkelt lyspunkt, det vil si slik du er vant til fra tidligere. Eller du kan velge å gjøre det litt enklere. Med en KNX-bryter setter du nivået på flere lyspunkt til de verdier du måtte ønske. KNX-bryteren har flere knapper slik at du kan ha et valg for middagsstemning, for TV-stemning, et for nattbelysning osv.. Oversiktlig avlesning, enkelt å betjene og ikke minst, intelligent. I tillegg kan du installere følere i huset som styrer bestemte soner automatisk. Eksempelvis med tanke på lys og skygge, varme eller kulde. Det blir mer bekvemt når du ikke lenger trenger å ta deg av alt sammen selv.
Hvis du kobler varmekildene til KNX kan du ikke unngå å merke det. Dette fordi varmen blir slått på når det er fornuftig og du unngår å fyre for kråkene. På denne måten vil du alltid ha det nettopp så varmt som der er fornuftig å ha det i øyeblikket. Det gjør at du kan beholde roen og spare penger samtidig: opptil 70 % av energikostnadene for et hus utgjøres av oppvarming og varmtvann.

Vi har IPhone/Ipad løsninger med blant annet

•Ingen lisensavgifter
•Flott grafikk og intuitive brukergrensesnitt
•Ingen programmering på iPad/iPhone eller iPod touch nødvendig
•Styr lys, persienner, varme (HVAC) med fingertuppene
•Full toveis kontroll av KNX installasjon med din iPad/iPhone eller iPod touch
•Gratis App tilgjengelig på Apples App Store og/eller iTunes Store

-Filmen viser et eksempel på mulighetene som finnes, spør oss om løsning for deg!

 

Huset tenker for deg, -selv om du ikke er hjemme.

Med KNX kan du lære huset ditt opp til selv å vite forskjell på dårlig og godt vær. Følere registrerer solskinn, regn, kulde, vind - og huset reagerer automatisk deretter.Persienner, sjalusier, markiser og vinduer har en klart definert oppgave: slippe godt vær inn og holde dårlig vær ute. Hvorfor gjøre det mer komplisert enn nødvendig?

Her er noen eksempler på energibesparende funksjoner som enkelt kan gjøres med KNX:

- Adjø -knapp ved utgangsdøra som slår av lys/senker temperaturen.
- Står et vindu åpent, forblir radiatoren i rommet avslått
- Er komfyren i bruk, stilles varmekildene i kjøkkenet ned
- Står lyset på til sent på natt, f.eks. fordi du har selskap, aktiveres ikke nattsenkingsfunksjonen
- Er det ingen i huset, stilles oppvarmingen ned på et lavere trinn

Ressursbesparelser begynner med optimalisering av energiforbruket - og fører da til betydelig innsparing av energikostnadene for oppvarming og lys.

 

Les mer på disse linkene:

Sluttbrukerbrosjyre fra vår samarbeidspartner Instell AS

Sluttbrukerbrosjyren "Bo Smartere" fra Micro Matic

 

Eller Du kan kontakte oss på 382 71 390, så kan vi vise Deg mulighetene!